Cookieverklaring

Om onze website goed te laten functioneren ontkomen we niet aan cookies. Welke cookies we gebruiken en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag.

Algemene informatie over cookies

Wij maken op onze website op grond van art. 6 lid 1 letter f) van de AVG gebruik van zogenaamde cookies. Je geeft toestemming door te klikken op de ‘Akkoord’ knop op onze cookie banner. Deze verschijnt zodra je onze website bezoekt, tenzij je de cookies al op een eerder tijdstip hebt geaccepteerd. Ons belang, onze website te verbeteren, is daarbij geoorloofd gezien in de zin van het voornoemde voorschrift. Bij cookies gaat het om kleine bestanden, die je browser automatisch aanmaakt en die op je apparaat worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Cookies richten geen schade aan je apparaat aan, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. In de cookie wordt informatie opgenomen, die telkens verband houdt met het specifiek gebruikte apparaat. Dat betekent echter niet dat wij daardoor ook onmiddellijk kennis van je identiteit krijgen. Het gebruik van cookies is bedoeld om het gebruik van onze aanbiedingen op een prettige manier vorm te geven. Zo gebruiken wij bijv. cookies om een chatfunctie te kunnen aanbieden.

Wij gebruiken zogenaamde sessie-cookies om te kunnen zien dat je sommige pagina’s van onze website al eerder heeft bezocht of omdat je je al bij je klantaccount hebt aangemeld. Zodra je onze website verlaat worden deze cookies automatisch verwijderd. Daarnaast gebruiken wij ten behoeve van de gebruikersvriendelijkheid tijdelijke cookies die gedurende een bepaalde vastgestelde periode op uw apparaat worden opgeslagen. Bezoek je onze website nogmaals, om gebruik van onze diensten te maken, dan wordt automatisch herkend dat je al eerder bij ons was en welke invoeren en instellingen je toen hebt gemaakt, zodat je deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Wanneer je je tot ons wendt in verband met een aankoop, dan wordt de in de cookies opgeslagen informatie aan je account bij ons gekoppeld.

Anderzijds maken wij ook gebruik van cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en om de verbetering van ons aanbod aan je te analyseren, en je speciaal op jouw wensen en behoeften afgestemde informatie te verstrekken. Met deze cookies is het voor ons mogelijk om bij een volgend bezoek aan onze website automatisch te zien dat je al eerder bij ons was. Deze cookies worden telkens na een vaste periode automatisch verwijderd. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Je kunt je browser echter ook zo configureren dat er geen cookies op je computer worden opgeslagen, of dat er telkens een melding verschijnt, voordat een nieuwe cookie wordt geplaatst. Een volledige uitschakeling van cookies kan er echter toe leiden dat je niet alle functies van onze website kunt gebruiken. De opslagduur van de cookies is afhankelijk van het gebruiksdoel en is niet voor alle cookies gelijk.

Tracking en websiteanalyse

Op basis van je toestemming conform art. 6 lid 1 sub a) van de AVG worden cookies geplaatst om je gebruikersgedrag te analyseren en om je internetervaring individueel vorm te geven. Hiervoor gebruiken we de volgende hulpmiddelen. Dit is tevens de basis voor de door ons nagestreefde geoorloofde belangen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van het gebruik van de website mogelijk is. Deze cookies koppelen ook je activiteit op alle apparaten waarop je je eerder hebt aangemeld met je Google-account. Dit gebeurt om de advertenties op de verschillende apparaten te coördineren en om conversiegebeurtenissen te kunnen meten. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal je IP-adres door Google eerst echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere niet zijnde lidstaten, die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, worden ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen zal het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort worden. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteiten voor de exploitant van de website op te stellen en om andere met het gebruik van de websites en het internetgebruik samenhangende diensten aan de exploitant te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door je browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Je kunt de installatie van cookies door een desbetreffende instelling in je browser-software verhinderen; wij wijzen je er echter op dat je dan wellicht niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. Meer informatie vind je in het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google via https://policies.google.com/terms?hl=nl.

Het is te allen tijde mogelijk om bezwaar te maken tegen het in de toekomst verzamelen en opslaan van gegevens, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Targetting

De hieronder vermelde en door ons gebruikte targeting-maatregelen worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG, d.w.z. op basis van je toestemming. Met de te gebruiken targeting-maatregelen willen wij garanderen dat wij je uitsluitend op je daadwerkelijke of vermoedelijke interesses afgestemde reclame op je apparaten zullen tonen. Het is zowel in ons eigen als in jouw belang dat wij je niet met oninteressante advertenties willen belasten.

Google Ads

Onze website kan gebruik maken van de remarketing functie binnen het online reclameprogramma Google Ads van Google Inc. (“Google”). Daarmee kunnen we gebruikers van onze website op andere websites binnen het Google-Displaynetwerk (op Google zelf zogenaamde “Google advertenties” of op andere websites) reclame-uitingen laten zien die gebaseerd zijn op hun interesses. Daarvoor wordt de interactie van de gebruikers op onze website geanalyseerd (bijvoorbeeld voor welke aanbiedingen de gebruiker interesse heeft getoond), om de gebruikers ook na het bezoeken van onze website op andere sites doelgerichte reclames te kunnen tonen. Hiervoor plaatst Google cookies, via welke de bezoeken van deze gebruikers worden verwerkt. Dit heeft tot doel om een eenduidige identificatie van een webbrowser op een bepaalde computer mogelijk te maken, en dient niet ter identificatie van een persoon. Deze cookies koppelen ook uw activiteit op alle apparaten waarop je je eerder hebt aangemeld met je Google-account. Dit gebeurt om de advertenties op de verschillende apparaten te coördineren en om conversiegebeurtenissen te kunnen meten. Persoonsgegevens worden niet opgeslagen. Je kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren door op de volgende link te klikken, en de daar weergegeven plug-in te downloaden en installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Meer informatie over Google remarketing evenals het privacybeleid van Google kun je bekijken via https://www.google.com/privacy/ads/.

Facebook

Op deze website wordt de zogenaamde Facebook-pixel van Facebook Inc. gebruikt. Daarbij gaat het om een JavaScript waarmee wij handelingen op onze website kunnen begrijpen, zodat wij je op grond daarvan informatie kunnen aanbieden die op jouw interesses is afgestemd. Details over de werkwijze kunnen op de website van Facebook onder https://nl-nl.facebook.com/business/help/449542958510885/?helpref=hc_fnav worden ingezien. De pixel werkt als een zogenaamde pseudoniem, d.w.z. dat het plaatsen van de pixel geen direct verband met jou als persoon legt.